Meezingen?

Het Koor streeft naar een lede­naan­tal van ongeveer 40 zangers en zan­ger­essen, evenredig verdeeld over acht ver­schil­lende stem­groepen; hoge en lage sopra­nen, hoge en lage alten, hoge en lage tenoren en hoge en lage bassen. Momenteel is er nog plaats voor enkele hoge sopra­nen en tenoren.

Inter­esse? Stu­ur een bericht!

Kennismaken

Heb je inter­esse en is er ruimte, dan zullen we je uitn­odi­gen om een paar keer te komen meeluis­teren en ‑zin­gen en om ken­nis te mak­en met onze Koor­cul­tu­ur. Als blijkt dat je in het Koor past kri­jg je een stemtest en beslis je samen met de diri­gent in welke stem­groep je het beste op je plaats bent.

Onze nieuwe voorstelling

Bestel kaarten!
Meer infor­matie

Repetities

Het Koor repeteert elke maanda­gavond van 20.15 uur tot 22.30 uur, met een pauze van een kwarti­er rond 21.15 uur, bij Podi­um Azi­jn­fab­riek aan de Betha­nies­traat 4 in ’s‑Hertogenbosch. Het seizoen loopt van augus­tus tot juli. We verwacht­en dat je aan alle weke­lijkse repeti­ties deel­neemt ten­z­ij dit om drin­gende rede­nen niet mogelijk is. Ook wordt verwacht dat je op tijd aan­wezig bent. In de aan­loop naar optre­dens kan het zijn dat we een beperkt aan­tal extra repeti­ties inlassen.